Wat wil de Burger

Enkhuizen is een stad met verschillende wijken en buurten.
Rond het Koperwiekplein spelen heel andere zaken dan in de Boerenhoek of in Oosterdijk of op het Westeinde. Onze partijleden hebben de laatste tijd zo eens hun oren te luisteren gelegd wat er zoal speelt in onze gemeente.

Hier een opsomming van 40 punten die ons ter ore kwamen en waar we als partij aandacht aan willen schenken.

Evenementen

 ‘De kermis moet door de hele stad plaats vinden en wat mij betreft is er een Oud Hollandse kermis bij.’

‘Ik stel voor om het oude politiebureau in het zomerseizoen te gebruiken voor toeristische evenementen’.

‘Wat mij betreft worden de festivals op het Landje van Top gehouden, het is ten slotte nog steeds een evenemententerrein.”

Financieel

‘De WOZ-belasting is in Enkhuizen al een van de hoogste van deze regio, dus die voorlopig niet verhogen!’

‘Ik vind het allerbelangrijkste dat de begroting en financiële huishouding van Enkhuizen eens goed onder de loep worden genomen!’

‘Grotere projecten en aanbestedingen zouden we – als ik het voor het zeggen had – eens goed moeten laten doorlichten door externe partijen’.

Groen

‘Ik ben van mening dat groenvoorzieningsbedrijven die in de stad actief zijn lokale mensen in dienst moeten nemen’.

‘Stop de verpaupering van onze parken, voorzie in de behoefte aan groenonderhoud!’.

Initiatief

‘Mij lijkt het een goed idee als er een Waterpolitiegebouw op het Dirk Chinaplein komt met openbare toiletten voor toeristen’.

‘Ik vind dat er in Enkhuizen een blusboot moet komen en een extra ladderwagen. En ik vind dat we helicopterplaatsen moeten vrijhouden voor de traumahelicopter’.

‘Het spreekuur van Nieuw Enkhuizen “à la de wethouder bij de Hema”  van vroeger moet weer terugkomen’.

‘Als ik het voor het zeggen had dan zou ik dagrecreatie en buitenzwemmen creëren tot aan vuurtoren de VEN’.

‘Laat de gemeente dan een flat voor jongeren of Tipi-woningen neerzetten bij de uitgang van de ijsbaan’.

‘Als jullie aan de macht komen, zou ik zorgen voor meer groene innovaties, zoals de nieuwe trend: zonnepanelen in ramen!’

Vereist

‘Bij ons in de straat zijn er best veel mensen die vinden dat de coffeeshop naar een locatie buiten de stad moet verhuizen’.

‘De ordehandhavers moeten absoluut beter zichtbaar zijn!’

‘De aan en afvoer van goederen t.b.v. winkels en bedrijven in de binnenstad geeft teveel overlast’.

‘Mij lijkt het een lumineus idee om in de zomer de bruggen van Enkhuizen te laten schoonmaken door mensen van de Baanbreker, WerkSaam en andere instellingen’.

‘Zwemmen hoort bij onze samenleving, dus we moeten het schoolzwemmen blijven promoten, ook eventueel in een buitenbad vind ik’.

‘Naar mijn mening dienen alle gemeentelijke subsidies onder de loep te worden genomen, en getoetst’.

Ondernemers

‘Ik ben een warm voorstander voor het ondersteunen en faciliteren van de middenstand. Nieuw Enkhuizen moet luisteren naar hun wensen’.

‘Laat de gemeente in vredesnaam soepel omgaan met de vergunningen van de ondernemers op het industrieterrein’.

‘Geef de horeca en de detailhandel de kansen om een echte Enkhuizer Boulevard te creëren!’

Parkeren

‘Mijn idee is om extra parkeerplaatsen te creëren op het Dirk Chinaplein, door middel van het vergroten van de wal. En om er dan twee lagen te realiseren’.

‘Het is belangrijk om te letten op de wildgroei aan appartementen in de binnenstad en de extra parkeerdruk daarvan’.

Samenleving

‘Volgens mij moet jullie bovenaan je prioriteitenlijstje zetten dat de Stadsvisie 2030 wordt herzien en besluiten om die voortdurend aan te passen’.

‘Wat het allerbelangrijkste is dat er per buurt een referendum wordt gehouden over wat mensen in die buurt aangaat en vervolgens moet je problemen durven te benoemen’.

‘Voor mij heeft het de hoogste prioriteit om de welzijnstak van Welwonen onder de loep te houden: wat doen ze goed en wat kan er verbeterd worden?’

‘Iemand zou eens helder moeten uitleggen wat bijvoorbeeld de  Participatieraad en de BOFS betekenen voor de burger’.

‘Bovenaan mijn wensenlijstje staat behoud van al onze prachtige monumenten en kerkgebouwen in Enkhuizen’.

Eisen

 ‘Waarom pleiten jullie als partij niet voor: Geen vliegroutes boven Enkhuizen vanaf  Lelystad Airport?’

‘Ik eis een onmiddellijke ambtenaren stop in de gemeente Enkhuizen’.

‘Geef ouderen de aandacht die ze verdienen’.

‘Ja, als je mij dat persoonlijk vraagt, dan zeg ik: Wees zuinig op onze charterschepen, de zogeheten Bruine Vloot. Voor mij is dat echte folklore’.

‘Maak van ons sociaal domein een vangnet voor degenen die het ECHT nodig hebben!’

Lange termijn

‘Zet jullie daadkracht in op innovatie en vernieuwing’.

‘Zorg ervoor dat gedane investeringen terug te zien zijn in de hele stad, en kom zeker niet aan de begraafplaats- en grafrechten, deze mogen ook niet verhoogd worden!

‘Ontwikkel een denktank voor de nieuwe generatie van jonge mensen, dat is mijn advies’.

‘Wil je het echt weten? Maak de gemeenteraad zichtbaarder voor de burgers. Zorg voor MEER DAAD IN DE RAAD’.

‘Laten we als totale gemeente nu eens vooruitstrevend zijn, en toekomstgericht’.

anders denken, anders doen, stem lokaal.