Van de Voorzitter

 Nieuw Enkhuizen, een nieuwe partij met een oude naam. Er is een frisse wind doorheen gegaan. We zijn niet bang om ons te onderscheiden en  keuzes te durven maken en zijn in staat om te verbinden en verbinding te zoeken met anderen. Wij zijn er voor de Enkhuizers!

We zijn er erg trots op dat we in een goede stabiele coalitie zitten, met: Enkhuizen Vooruit, de Socialistische partij, en het Christelijk Democratisch Apel!. Zo hebben we gezamenlijk  een meerderheid, zeer belangrijk punt voor ons dat er weer gekozen is voor een coalitie/ oppositie-systeem, zo worden er veel meer besluiten genomen. Als partij moet je immers ook vernieuwen. Een goede samenstelling van mensen uit onze maatschappij, die bereid zijn hun energie te investeren en hun nek uit te steken. Want als wij het niet doen, wie dan wel ?

Stem Lokaal ! Ondernemers en burgers zullen zich fijn voelen binnen onze partij.  Want eenmaal gekozen zullen we vooral vinger aan de pols willen houden, de controlerende taak moet weer terug in de raad ! Zodat de burgers niet langer opdraaien voor de kosten verslindende dossiers die we in de afgelopen raadsperioden kenden. Wat dacht u van ‘Ons geld terug van de SED’ ? Of in ieder geval een eerlijker verdeling van de lasten in de drie gemeenten ?

Met de komst van de Participatiewet hebben burgers veel meer te vertellen. En dat vinden wij een goede zaak ! Daarom start Nieuw Enkhuizen met het Ontwikkelingsbureau; waar mensen met hart voor de stad en daadkracht nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en inbrengen. Deze komen op de vernieuwingsagenda en zullen via onze fractie in de raad worden gebracht. Zo kunnen burgers en ondernemers politieke invloed uitoefenen via de raad en werkelijk bijdragen aan veranderingen. En hoe meer stemmen, hoe meer invloed ! Er zijn ondertussen al veel ondernemers die hier het nut van inzien en lid zijn geworden. Mensen met goede ideeën, maar met weinig tijd, die zo toch hun steentje kunnen bijdragen aan de gemeenschap.  Want wij zijn van mening dat je moet blijven investeren in de economie, om zo deze stad en haar ondernemers meer impuls te geven en te innoveren. Zo kun je ook de talentvolle nieuwe generatie in de stad houden.

Piet Mazereeuw Fractievoorzitter kiesvereniging Nieuw Enkhuizen