Van de Voorzitter

Nieuw Enkhuizen, een nieuwe partij met een oude naam. Er is een frisse wind doorheen gegaan en het partijbestuur bestaat nu geheel uit vrouwen. We zijn niet bang om ons te onderscheiden en  keuzes te durven maken en zijn in staat om te verbinden en verbinding te zoeken met anderen. Wij zijn er voor de Enkhuizers en werken niet vanuit een links of rechts standpunt, maar vanuit het midden.  Wij zijn altijd partner voor iedere partij mits het idee goed is, we sluiten niemand op voorhand uit. Samenleven doe je samen en ook al ben je het niet met elkaar eens, je kunt altijd in gesprek blijven. Wij willen daarin het voortouw nemen, wij zijn een partij met lef die onafhankelijk en autonoom werkt. Wij vinden dat vooral de controlerende taak van de raad weer terug moet komen in de politiek. De burgers weer Baas in eigen stad  !

De afgelopen 4 jaar was een roerige raadsperiode met het vertrek van talloze commissie leden, 8 raadsleden, 4 wethouders en een burgemeester; binnen onze partij heeft het zeker ook gerommeld. Daarom hebben we orde op zaken gesteld en gaan verder met een geheel vernieuwd bestuur en fractie. Geen mensen meer in het pluche, geen baantjes carrousel, geen eigenbelangen meer voorop, geen gekonkel en geen ruzies meer. Democratie voor Enkhuizen weer terug in de partij door anders te denken en anders te doen !

We zijn er erg trots op dat we een indrukwekkende lijst van representatieve kandidaten hebben kunnen samenstellen. Zeer politiek ervaren mensen staan er op de lijst, maar ook aanstormend jong talent. Als partij moet je immers ook vernieuwen. Een goede samenstelling van mensen uit onze maatschappij, die bereid zijn hun energie te investeren en hun nek uit te steken. Want als wij het niet doen, wie dan wel ?

Stem Lokaal ! Ondernemers en burgers zullen zich fijn voelen binnen onze partij.  Want eenmaal gekozen zullen we vooral vinger aan de pols willen houden, de controlerende taak moet weer terug in de raad ! Zodat de burgers niet langer opdraaien voor de kosten verslindende dossiers die we in de afgelopen raadsperioden kenden. Wat dacht u van ‘Ons geld terug van de SED’ ? Of in ieder geval een eerlijker verdeling van de lasten in de drie gemeenten ?

Met de komst van de Participatiewet hebben burgers veel meer te vertellen. En dat vinden wij een goede zaak ! Daarom start Nieuw Enkhuizen met het Ontwikkelingsbureau; waar mensen met hart voor de stad en daadkracht nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en inbrengen. Deze komen op de vernieuwingsagenda en zullen via onze fractie in de raad worden gebracht. Zo kunnen burgers en ondernemers politieke invloed uitoefenen via de raad en werkelijk bijdragen aan veranderingen. En hoe meer stemmen, hoe meer invloed ! Er zijn ondertussen al veel ondernemers die hier het nut van inzien en lid zijn geworden. Mensen met goede ideeën, maar met weinig tijd, die zo toch hun steentje kunnen bijdragen aan de gemeenschap.  Want wij zijn van mening dat je moet blijven investeren in de economie, om zo deze stad en haar ondernemers meer impuls te geven en te innoveren. Zo kun je ook de talentvolle nieuwe generatie in de stad houden.

Do Wijers

Partij voorzitter kiesvereniging Nieuw Enkhuizen