Uitgangspunten van de omgevingswet:

  1. minder regels;
  2. meer betrokkenheid van inwoners;
  3. gebiedsgerichte aanpak en duurzaamheid;
  4. meer ruimte voor lokale keuzes;
  5. integrale en samenhangende aanpak bij de inrichting van de (fysieke) leefomgeving.

Vier strategische opgaven voor de omgevingsvisie:

  1. naar een duurzame en concurrerende economie;
  2. naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving;
  3. naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving:
  4. naar een waardevolle leefomgeving.

 

Het wordt dus tijd om de balans op te maken in Enkhuizen en een aangepaste Stadsvisie op te stellen.

Link naar de huidige Stadsvisie