Prioriteiten

 

Wij kennen U, en onze stad!

 

Kernpunten Nieuw Enkhuizen, Gemeenteraad 2022-2026

Gratis 1 parkeervergunning voor inwoners en middenstanders, evt. tweede parkeervergunning op aanvraag! Geen geldverslindende peperdure Parkeeronderzoeken meer: van de miljoenen dat dit gekost heeft, had Enkhuizen een behoorlijke parkeergarage kunnen bouwen!

Wij kiezen weer voor het systeem coalitie/ oppositie, meer daad in de raad: Glashelder: Wethouders komen als eerste keus uit onze eigen stad! Openbaarheid van het Coalitie- akkoord en een laagdrempelig bestuur, geen achterkamertjes!

Aandacht voor onze mooie kerken en monumenten, Cultureel erfgoed, Oud Enkhuizen!
Bekijken of we kunnen uitstappen( Enkxit) bij het geldverslindende mislukte ambtelijke samenwerkingsproject S.E.D. (Stede Broec/ Enkhuizen/ Drechterland), anders: toezicht hierop, door externe partij!

Grote waakzaamheid betreffende de verkeersveiligheid, weg- en rioolonderhoud, met name voor ouderen en mindervaliden met rollators/ scoot-mobiel, etc. !
Ouderen in de laatste levensjaren niet verkassen naar elders, tenzij ze dit zelf willen! De menselijke maat moet terugkeren in Enkhuizen!

Jongeren voor de stad behouden, zij vormen immers de toekomst voor onze economische welvaart. Hierbij horen ook goede scholing, sport- en recreatiefaciliteiten, en een jeugdhonk!

Orde en veiligheid in onze mooie stad, is wat Nieuw Enkhuizen betreft een topprioriteit, ’s zomers, met zoveel toeristen in de stad, moet er permanent een mobiele politiepost aanwezig zijn!

Eigen inwoners: voorrang bij woningtoewijzing, zorg voor meer jongeren- /starterswoningen. Statushouders geen voorrang! Scherper toezicht door ambtenaren, op Welwonen/Welzijn. Koopwoningen alleen voor eigen bewoning Stop het huisjes-melken en de illegale Air b&b!

Wij willen in Enkhuizen binnen de gemeente grenzen geen intensieve veehouderij, binnen een straal van 3 kilometer rondom de bebouwde kom, en ook geen uitzonderingen voor de huidige aanvragen!

Horecaondernemers en middenstand faciliteren, en ondersteunen in: Toeristische uitstraling! Terugkeer van evenementen zoals Jazz/bluesfestival, en ‘s zomers tijdelijk de Spiegeltent terug, op het Landje van Top !

Volop aandacht voor Enkhuizer Seed Valley, en de nautische sector, dus ook faciliteren!
Industrieterreinen opwaarderen, de rode loper uitleggen voor ondernemers, geef ze de ruimte!

Wij verzetten ons met man en macht tegen de inpoldering van het IJsselmeer/ Markermeer, windturbines in het meer en zonneparken! Hiervoor hebben wij samen met Hart voor Medemblik, een facebookgroep opgericht, ook in samenwerking met de vissers. De groep heet: “Vrienden behoud het IJsselmeer”. U kunt kosteloos lid worden hiervan!

Authentieke Bruine vloot, en Visserijschepen in onze stad houden, met in de winter gratis ligplaatsen!

Meer oog en aandacht voor Enkhuizen buiten de Vest, opwaardering Winkelcentrum Koperwiekplein!!

Subsidies onder de loep: b.v. Drom, zwembad, Weeff, sportverenigingen, etc.
Het maaibeleid en groenonderhoud, tot topprioriteit maken, vooral trappen en bankjes onkruidvrij houden. Niet alleen bij klachten in actie komen!

Gastvrij parkeren in Enkhuizen: wij gaan inzetten op: Voordelig parkeren voor toeristen, dagjesmensen, en langparkeerders Charter-pleziervaart, op een bewaakt parkeerterrein buiten de stad, alwaar vandaan de mensen volgens het zogenaamde “Leids model” met busjes {tegen kostprijs) naar de stad-, en retour worden gebracht! Blauwe zones voor kort-parkeren blijven gehandhaafd, en extra controle op schijf-verzetters!