Partijprogramma

Beknopt partijprogramma Nieuw Enkhuizen

Hier vindt u in alfabetische volgorde zaken die naar de mening van Nieuw Enkhuizen de komende vier jaar aandacht verdienen, gevolgd door een wat uitgebreidere toelichting.

Ambtelijke organisatie: Het contact en bereikbaarheid van de ambtenaren verbeteren. Een juiste inzet van mensen en middelen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Buitenzwembad: Jarenlang had Enkhuizen een buitenbad en ligweide waar in het zomerseizoen dankbaar en met veel zwemplezier gebruik van werd gemaakt. Wij willen dat de Enkhuizers ook weer in de openlucht kunnen zwemmen door het realiseren van een buitenbad.

Duurzaamheid en milieu: Het scheiden van afval en gebruikmaken van schone energie wordt steeds belangrijker. Als burger willen we ook weten waarvoor we betalen.

Jongerenbeleid: Wij willen dat er meer aandacht komt voor jongeren.  Op het gebied van huisvesting voor jongeren hebben we een inhaalslag te maken. Dat veel jongeren uit onze buurgemeenten ook graag in Enkhuizen willen wonen, betekent dat er veel vraag is naar (betaalbare) huisvesting.

Middenstand: Ondersteuning van de middenstand en ondernemers de ruimte geven. Door goed te luisteren naar wat de ondernemers nodig hebben, zorgen voor een goed ondernemersklimaat.

Openbare ruimte: Goed onderhoud en inzet van lokale mensen bevorderen. We moeten ervoor zorgen dat mensen die zich willen inzetten voor de openbare ruimte daarvoor de kans krijgen.

Parkeren: Parkeergelegenheid voor burgers en bezoekers verruimen. We moeten een keuze maken in de mogelijkheden die er zijn en gaan starten met de ontwikkeling. Wachten is geen optie meer.

Participatie: De invoering van de Participatiewet heeft geleid tot de oprichting van de participatieraad. Gemeenten krijgen steeds meer taken op hun bord die te maken hebben met zorg voor en ondersteuning aan burgers die daarvoor in aanmerking komen.

Sport: Enkhuizen kent een gevarieerd aanbod van sportverenigingen. Deze verenigingen zijn het cement van onze samenleving. De sport, in clubverband of individueel beoefend, verdient alle aandacht.

 

Ambtelijke organisatie:  De samenwerking in SED verband mag geen reden zijn dat ambtenaren onbereikbaar worden voor de inwoners. Momenteel ervaren de ambtenaren een hoge werkdruk. Daar tegenover staat dat de inwoners het gevoel hebben dat ze de betrokken ambtenaar niet te spreken krijgen. Met de huidige communicatiemiddelen zouden dit soort klachten tot de verleden tijd moeten behoren. We moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid van de ambtenaren. De ambtenaar weet dan wat er leeft onder de bewoners en de bewoners voelen zich gehoord. Een juiste inzet van mensen en middelen moet zorg dragen voor een verbetering. Dat was de insteek van de samenwerking met de andere gemeenten en dat moet ons doel blijven.

Buitenzwembad: Op het recreatieoord Enkhuizer Zand kon vroeger in het zomerseizoen in het openluchtzwembad gezwommen worden. Ook de plaatselijke zwemvereniging EZV maakte daar dankbaar gebruik van bij het trainen van haar wedstrijdzwemmers. Na het sluiten van zwembad De Kwaker en de komst van het nieuwe overdekte zwembad op het recreatieoord Enkhuizerzand, verdween het buitenbad. Dit ervaren veel Enkhuizers al jaren als een enorm gemis. Waarom hebben ze in omliggende plaatsen als Venhuizen, Hoogkarspel en Andijk wel een buitenbad en in Enkhuizen niet meer? Waar een wil is, is een weg. Een buitenbad met alles d’r op en d’r aan, eventueel te realiseren in samenwerking met de gemeente StedeBroec, is waar wij ons sterk voor willen maken.

Duurzaamheid en milieu: De aandacht voor milieu en duurzaamheid wordt steeds groter. Hoewel we het belang van een goed milieu onderschrijven, is het wel zaak de juiste keuzes te maken. Het scheiden van afval bijvoorbeeld,  kan in onze achtertuin, maar ook bij de huisvuilcentrale. Ook willen we kijken of er een mogelijkheid is om de HVC te scheiden in een huisvuil- en een energietak; ieder met een eigen begroting. Iedere burger kan dan zien waar zijn geld heengaat. Ook het bevorderen van het gebruik van ’schone energie’ in en om het huis zal een van onze speerpunten zijn. Dit geldt ook voor de gemeente zelf.

Jongerenbeleid: De jeugd heeft de toekomst en daarom onze grote aandacht. Wij willen dat de wachttijd voor een huis cq. appartement voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen, minimaal in de pas loopt met andere gemeentes. Onder de jongeren bevinden zich verschillende doelgroepen. In de binnenstad hebben we in de Peperstraat het jongerencentrum Cayen. Buiten de Vest is hoegenaamd niets voor de jongeren. Voor de jeugd die wat extra aandacht nodig heeft, was ooit een zogeheten huiskamerproject opgezet in de nieuwbouw. Wij zien iets dergelijks graag weer gerealiseerd. Wij weten dat onze jongerenwerker uitstekend werk verricht en wat ons betreft krijgt hij alle steun die hij nodig heeft om de jeugd zinvol bezig te laten zijn. 

Middenstand: Onze lokale middenstand heeft momenteel een lijst met wensen. Om van Enkhuizen een bloeiende stad te maken hebben we de inzet van de middenstanders nodig om dit waar te maken. De middenstanders moeten we de mogelijkheid te geven om hun dromen waar te maken, en gaan voorzien van middelen om die te realiseren. Dat is goed voor de leefomgeving en de werkgelegenheid. Bestrijding van de leegstand van de winkels is een prioriteit. Kavels grond in de industrieterreinen zijn beschikbaar. Nu gaan luisteren naar de middenstanders om te zorgen voor een goed ondernemersklimaat.

Openbare ruimte: Een goed onderhouden buitenruimte zorgt voor een plezierige leefomgeving. We zien dat diverse instellingen en mensen bereid zijn om te helpen die buitenruimte te onderhouden. Goede voornemens om plastic van straat op te ruimen en te helpen met de bruggen en plantsoenen schoon te houden. De gemeente kan hier een rol in spelen om dit soort initiatieven te belonen. Een goed onderhouden buitenruimte zorgt ervoor dat mensen dit respecteren en het gedrag daar op aanpassen. In onze aanbestedingen van de werkzaamheden voor het onderhoud willen we de eis opnemen dat de bedrijven ook personeel inzetten dat in Enkhuizen woont. Deze zogenaamde “social return” is voordelig voor de werkgelegenheid van onze inwoners.

Parkeren: Het parkeren in Enkhuizen is een probleem, dat de afgelopen jaren is gegroeid. Vooral in het historisch centrum is vraag naar parkeerruimte door de burgers en de middenstanders. Het weren van auto’s is niet de oplossing van het probleem. Om de groei in de binnenstad niet tegen te gaan, moeten we nadenken over het creëren van extra parkeerruimte. Er zijn meer gemeenten in Nederland, met een historisch centrum en veel druk van bezoekers, die dit probleem hebben opgelost. Het wordt tijd dat we naar de mogelijkheden gaan kijken en hier iets mee gaan doen. Stilstaan en erover praten lost het probleem niet op. Nu is de tijd om besluiten te nemen in de keuzes die er zijn. Als we hier op korte termijn niet mee beginnen, gaat Enkhuizen de strijd verliezen. Dat is jammer, want we hebben als gemeente veel te bieden.

Participatie: De Participatiewet geeft kansen en bedreigingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een van de belangrijkste veranderingen is de oprichting van een participatieraad. In een participatieraad praten burgers mee over het beleid van de gemeente. Gemeenten krijgen steeds meer te zeggen over onderwerpen die gaan over zorg en ondersteuning van burgers met een beperking. Dat komt ook door het invoeren van de Participatiewet. Hiermee worden de taken voor de participatieraad steeds groter. Het is heel belangrijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen participatieraad en de gemeente.

Wij zullen de uitkomsten en beslissingen van deze samenwerking toetsen op de uitvoering.

Sport: Sporten is bewegen. Sport verbroedert bovendien en je doet er sociale contacten mee op. Lichaamsbeweging is voor jong en oud goed. Ook mensen met een handicap moeten aangepast kunnen sporten. De gemeente dient voor de nodige sportvoorzieningen zorg te dragen en een acceptabele huur te vragen voor haar binnen- en buitenaccommodaties. Het mag niet zo zijn dat levensvatbare sportverenigingen gedwongen worden om zichzelf op te heffen omdat zij de huur niet meer kunnen opbrengen of noodgedwongen moeten uitwijken naar een andere gemeente waar de huurprijs veel lager ligt.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *