AVG

Kiesvereniging Nieuw Enkhuizen acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. In de bijlage kunt u kennis nemen van ons privacy beleid en de wijze waarop Nieuw Enkhuizen persoonsgegevens verwerkt van leden, relaties en bezoekers van onze website.

AVG-verklaring