LIJST 5

Hierbij stellen wij ons aan u voor, wie doet wat in het dagelijks leven, denk je?

IJskraam, Café, Snackbar, Vissersboot kaptein, Chef kok, RTV producer, Hotel management, Thuiszorg

Ben je jong, voel jij je jong van geest?

Jongeren in de stad houden. Dat is van levensbelang voor de toekomst van Enkhuizen. Laat Nieuw Enkhuizen jouw stem vertegenwoordigen in het bestuur van de stad!

Je zag het wellicht op TV of las het in het nieuws: Nederlandse gemeenteraadsleden zijn oud. Ook in Enkhuizen zijn gemeenteraadsleden gemiddeld 54! Landelijk is slechts 21 procent van alle huidige raadsleden tussen de 18 en 40 jaar. Wij, de lijsttrekkers van Nieuw Enkhuizen, zijn gemiddeld 36 jaar! Stem niet oud. Stem jong. Het is tijd voor een nieuwe generatie! Stem dus op Nieuw Enkhuizen!

De acht kandidaat-raadsleden van Nieuw Enkhuizen (zie de foto hierboven) hebben een groot netwerk, en weten daarom wat er speelt in Enkhuizen. Onder jongeren, in de stad en buiten de Veste, op en rond de scholen, in de sportclubs, op het water, in de winkels: Nieuw Enkhuizen is overal vertegenwoordigd.

Ook binnen de partij hebben wij een groot netwerk. Met leden als Wies Wijchers en Dick Hage – die jarenlange ervaring opdeden met vrijwilligerswerk voor onder meer de WMO en de Participatieraad – komen wij goed beslagen ten ijs. Onder onze leden bevinden zich ook ondernemers en mensen met kennis van de zaadindustrie. In samenwerking met hun hebben wij de Stadsvisie 2030 weer eens uitgeplozen, en met het oog op de toekomst óók de Omgevingswet.

Dus ondernemers: met vragen over de Omgevingsvisie van Enkhuizen kunt u altijd bij ons terecht! Zo willen wij ook heel snel bouwen in Enkhuizen. Het liefst beginnen we volgende maand al met heien in Westeinde. De infrastructuur ligt er al. Op dat terrein geen vertraging door belangen van omwonenden. 830 woningen tegen de grens met Bovenkarspel! Wil je wonen? Stem dan op Nieuw Enkhuizen!

De Stadsvisie 2030 is een toekomstperspectief waarin wij ons kunnen vinden. Maar het is wel tijd om het beleidskader te actualiseren, want het belang van Enkhuizen moet altijd voorop staan!

Onze politieke standpunten 

  • Wij zijn voor het systeem coalitie/oppositie: meer daad in de raad. De raad beslist. Burgemeester en wethouders voeren uit en niet andersom. De raad heeft een controlerende functie.
  • Wethouders komen als eerste keus uit onze eigen stad!
  • Bijdrage aan de SED naar inwonertal, anders uitstappen (Enkxit).
  • De beerput van het REZ moet worden

Waar wij voor staan 

Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij woningtoewijzing. Wij willen zorgen voor meer jongeren- en starterswoningen. Koopwoningen alleen voor eigen bewoning.
Jongeren moeten voor de stad behouden worden, want zij vormen de toekomst voor onze economische welvaart. Daarom moeten wij zorgen voor goede scholing, sport- en recreatiefaciliteiten, en een jeugdhonk.
Orde en veiligheid zijn topprioriteiten in onze mooie stad. ’s Zomers, met zoveel toeristen in de stad, moet er permanent een mobiele politiepost aanwezig zijn.
Volop aandacht voor de meerwaarde van al die kennis die aanwezig is in de Enkhuizer Seed Valley en in onze nautische sector.
De authentieke Visserijschepen en de Bruine vloot moeten voor onze stad behouden blijven.
Industrieterreinen opwaarderen, en de rode loper uitleggen voor ondernemers. Horecaondernemers en middenstand faciliteren. De toeristische uitstraling bevorderen. Het is goed toeven in Enkhuizen! Terugkeer van evenementen zoals Jazz/bluesfestival, Harddraverij en ‘s zomers de Spiegeltent terug op het Landje van Top.
Meer oog en aandacht voor Enkhuizen buiten de Veste.
Gastvrij parkeren in Enkhuizen:
wij gaan inzetten op voordelig parkeren voor toeristen, dagjesmensen, en langparkeerders, op een bewaakt parkeerterrein buiten de stad, alwaar vandaan de mensen met busjes naar de stad en retour worden gebracht.
Dat wij jong zijn betekent niet dat wij geen oog hebben voor de belangen van ouderen. Wij pleiten daarom onder meer voor rollator-vriendelijke bestrating, met name in de binnenstad, en een hospice, voor mensen die hun hele leven in Enkhuizen hebben gewoond en daar ook willen sterven.

Volg ons, stuur ons aan via Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook of andere sociale media.


Lees meer over de Stadsvisie en de Omgevingsvisie op onze website: www.nieuwenkhuizen.nl

 

Onze jongeren in de stad houden en laten blijven, dat is van levensbelang voor de toekomst van Enkhuizen!